Safe & Sound
TM 

CO TO JEST SSP?

 

Safe & Sound Protocol™ (SSP) to pięciogodzinna interwencja słuchowa opracowana przez dr Stephena Porgesa, mająca na celu zmniejszenie stresu przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego, odporności psychicznej oraz umiejętności regulacji emocji. Opierając się na teorii poliwagalnej dr Porgesa, poprzez uspokojenie stanu fizjologicznego i emocjonalnego, otwierają się drzwi do lepszej komunikacji i skuteczniejszej terapii.

 

 

SSP to innowacyjna terapia oparta na ponad 40 latach badań naukowych, wykazująca znaczące zmiany w następujących obszarach:

 

Trudności społeczne 

Regulacja emocji

Wrażliwość słuchowa/mizofonia

Wyzwania związane z lękiem i traumą

Problemy z uwagą

Autyzm, ADD i ADHD

Choroba lokomocyjna

Mutyzm wybiórczy

Zaburzenie przetwarzania słuchu

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego

Depresja

 

 

 

Ta nieinwazyjna interwencja może się odbywać we własnym domu (jeśli nie ma przeciwwskazań), pod zdalnym nadzorem wykwalifikowanego  specjalisty i jest odpowiednia zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Terapia polega na słuchaniu muzyki, która została specjalnie przetworzona w celu dostrojenia systemu nerwowego (stanu regulacji), aby wprowadzić poczucie bezpieczeństwa i zdolność do zaangażowania społecznego. Pozwala to na lepszą interpretacje nie tylko ludzkiej mowy, ale również emocjonalnego znaczenia języka. Gdy interakcje międzyludzkie ulegną poprawie, często obserwuje się spontaniczne zachowania społeczne i zwiększoną zdolność uczenia się, samoregulacji i zaangażowania.

 

 

 

 

 

JAK TO DZIAŁA?

 

SSP wykorzystuje układ słuchowy jako portal do kompleksu nerwu błędnego, który kontroluje nasz stan fizjologiczny. Specjalnie przetworzona muzyka trenuje ścieżki słuchowe, koncentrując się na częstotliwości ludzkiej mowy. Gdy klient uczy się przetwarzać częstotliwości związane z mową, poprawiają one funkcjonowanie dwóch nerwów czaszkowych, które są ważne dla promowania ogólnych zachowań społecznych. Nerw czaszkowy VII (nerw twarzowy) pomaga skupić się na ludzkim głosie i wyciszyć nieistotne częstotliwości. Nerw czaszkowy X (nerw błędny) umożliwia samo-uspokojenie i autonomiczną regulację. Po pomyślnym zakończeniu interwencji osoby będą mogły lepiej skupić się w szkole, terapii i życiu codziennym oraz doświadczyć uspokojenia emocjonalnego i fizjologicznego. 

 

 

 

 

 

 

CO MÓWI DR STEPHEN PORGES NA TEMAT SSP?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mother and Daughter Having Fun

Teoria poliwagalna Porgesa pokazuje, że dążenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest tym, co kieruje ludzkim zachowaniem. W związku z tym to, co często nazywamy „złymi” zachowaniami, to w rzeczywistości zachowania polegające na walce lub ucieczce, adaptacji układu nerwowego, opracowane w celu ochrony przed postrzeganą zagrożeniem.

CZY MOJE DZIECKO PORADZI SOBIE Z TAKIM DŁUGIM SŁUCHANIEM?

Długość słuchania jest uważnie dostosowana do możliwości układu nerwowego sluchającego zarówno przed rozpoczęciem protokołu jak również dostosowana już w jego trakcie. Muzyka, której słucha dziecko to przyjemna muzyka z filmów Disney'a. W czasie słuchania dziecko może wykonywać spokojne czynności, które pomogą w utrzymaniu uwagi,  poczucia bezpieczeństwa i przyniosą przyjemność z słuchania tj. kolorowanie, zabawa ciastoliną, wyklejanie itp.

JAK DŁUGO TRWA SŁUCHANIE SSP?

Całość protokołu trwa 5 godzin, jednak długość interwencji zależy od indywidualnych możliwości układu nerwowego słuchającego. Może to być od 10 dni, przy częstotliwości słuchania 30 min/h do kilku tygodni, a nawet dlużej jeśli długość słuchania nie może przekraczać więcej niż kilka minut dziennie.

CZY RODZIC MOŻE RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z SSP?

Tak. SSP to interwencja przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 

CO POTRZEBUJĘ ŻEBY MÓC POSŁUCHAĆ SSP?

Aby móc rozpocząć SSP potrzebne są dobrej jakości słuchawki, telefon, a przede wszystkim wykwalifikowany trener, który będzie czuwać na całością protokołu. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a SSP dla siebie lub swojego dziecka napisz na

info@safepsychology.eu lub podwojniewyjatkowi@gmail.com